משחק בפוקר-נאטס.
רוצה לאזן את הבנקרול. איפה מתקיימים המכירות בארץ?
ניסיתי בפוקר לאנד, דימה מהר שלח לי אזהרה. וכאן אין תנועה...