Question AK בשלחן הגמר בטורניר לייב.

ויכוח קטן שהיה ביני לבין שחקן אחר.
היד המדוברת התרחשה לחבר שלי לאחר 15 דקות בתוך שולחן הגמר.
גיבור 5500 צ'יפים.
נבל 8500 צ'יפים.
ממוצע בשולחן : 4000 צ'יפים.
הטורניר התחיל עם 14 שחקנים, רק מקום ראשון מגיע לכסף.

בליינדים 200 - 400
גיבור מחזיק AK בעמדה אמצעית. Fold עד אליו, הוא מרים ל 1200. נבל בעמדה מאוחרת נכנס אול-אין. (אין מידע על נבל).
גיבור ?

תודה מראש על התשובות