ראיתי שיש פה כמה אנשים ברשימת אמינות
איך נכנסים אליה ? עשיתי כמה עסקאות פה בפורום