PDA

צפה בגרסא המלאה : מדריך - poker tracker 4 לפוקר נאטסpoker news
24-09-17, 16:35
סקירה כללית
PokerTracker 4 מייבא היסטוריות ידיים שנשמרו במחשב על ידי רשת פוקר נאטס (רשת WPN ). לאחר הייבוא, הידיים האלה מאוחסנות בתוך PostgreSQL ונעשות זמינות לבדיקה וניתוח של מסד הנתונים PT4 שלך. תהליך זה חייב להיות מוגדר כהלכה כך PokerTracker 4 יכול לאחזר את אלה היסטוריות יד וגם להציג את ראש בראש תצוגה (HUD) על שולחן העבודה שלך זוכה פוקר טבלה (ים) כראוי בגירסת Windows של PokerTracker 4, רשת הפוקר זוכה אין Mac OS X זמין בשלב זה.
מדריך זה מיועד למשתמשים המעוניינים להגדיר באופן ידני את PokerTracker 4 להיסטוריות יד חשובות מתוך רשת הפוקר מנצחת, לחלופין, באפשרותך לבחור להשתמש בסיוע ההתקנה האוטומטי. לקבלת מידע כללי על ההגדרה הראשונית של PokerTracker 4, עיין במדריך להתחלה מהירה של PokerTracker 4.

מדריך התקנה
לרוב המשתמשים , קביעת התצורה של רשת הWPN בעזרת שימוש מדריך התקנה יהיה השיטה היעילה ביותר להתאמת הפוקר טרקר 4 עבור משתמשי רשת פוקר נאטס . (WPN)
מסייע ההתקנה נוצר לסייע למשתמשים לקבוע את התצורה של הפוקר טרקר 4 ללא הצורך בקביעת התצורה ידנית של סביבת הפוקר שלך (Pokernuts).
כדי להתחיל בפשטות את קביעת התצורה לחץ כלים (Tools) >מסייע ההתקנה (setup assistant) מסרגל הכלים הראשי ,לחץ על האופציה הגדרת אתרים (Configure sites) והפעל את רשת Winning poker network ל-.yes

184

לאחר מכן יש מספר שלבים להגדרת רשת Wpn
שלב 1
אם עדיין לא עשית זאת, ודא שה- poker nuts מוגדר לשמור את היסטוריית הידיים בכונן הקשיח.
שלב 2
אתה חייב לעדכן PokerTracker 4 היכן הpoker nuts שומר את היסטוריות הידיים שלו. ניתן להשתמש באפשרות Auto Detect (זיהוי אוטומטי) כדי לאפשר ל- PokerTracker 4 למצוא באופן אוטומטי את היסטוריית הידיים . זה יכול להיעשות גם באופן ידני על ידי הולך "הוסף" ו הצבעה PT4 לתיקיה זוכה פוקר רשת יד תיקיית ההיסטוריה במחשב. לאחר הגדרה זו כהלכה, לחץ על הבא.

השלב האחרון נותן לך את האפשרות לייבא היסטוריות יד קיימות. מומלץ לבחור כן, לבחור את מסד הנתונים שבו ברצונך ש- PokerTracker 4 ייבא את היסטוריית היד הקיימת ולאחר מכן לחץ על אישור.
עצה: אם יש לך הרבה היסטוריות יד שנשמרו בתיקייה 'זכייה ברשת פוקר', תהליך הייבוא עשוי להימשך זמן מה. אנא המתן בסבלנות והנח ל PokerTracker 4 לייבא את כל הידיים שלך לקבלת תוצאות אופטימליות.הגדרת רשת pokernuts ביוזר שלך היסטוריית הידיים נשמרת אוטומטית לתיקייה הייעודית בדיסק הקשיח שלך .
זה חשוב כדי שפוקר טרקר 4 יכיל היסטוריית ידיים עבור מסד הנתונים.
כדי לראות (או לשנות ), איפה הפוקר נאטס (WPN) עשה את הדברים הבאים :
1. לך ללובי הראשי בפוקר נאטס לmy account-> view hand history
2. לחץ options
3. שים לב למיקום ברירת המחדל שבו הפוקר נאטס שומרת את היסטוריית היד שלך תחת תיקיית היעד.

185

בחירת כיסא מועדף
אתה יכול לבחור את הכסא המועדף עליך בפוקר נאטס.
אתה יכול לבחור את המושב המועדף שלך בפוקר נאטס כדי להבטיח כי אתה ממוקם תמיד באותו מקום המושב בכל שולחן. כדי להגדיר זאת, בצע את הפעולות הבאות:

1. מהלובי של הפוקר נאטס לחץ על כל שולחן רנדומלי
2. לחץ על הגדרות
3. לחץ על preferred seat
186
4. התאם את המושב המועדף שלך לכל שולחן (לפי כמות המשתתפים בשולחן )
5. בחר את הגדרת המושב המועדף המתאים עבור גודל טבלה זה ב PT4 (הגדרת תצורה> אתרים ואפשרויות ייבוא> תצורת אתר> זכייה ברשת פוקר).
6. לחץ על אישור

187

הערה: הפוקר נאטס כותב היסטוריות יד בזמן שאתה יושב ומחכה לבלינדים כלומר HUD יופיע לאחר חלוקת היד הראשונה , אבל זה לא יהיה יתחיל להתאים את המיקום עבור המושב המועדף עליך עד שאתה שיחקת יד אחת ויובא לפוקר טרקר 4.

התאמת ייבוא ידנית תצורה עבור רשת הפוקר מנצח
PokerTracker 4 לא יכול לייבא היסטורית ידיים של הפוקר נאטס , או להציג את Heads Up Display (HUD) בזמן אמת בזמן ששיחק ללא תצורה מוקדמת. באפשרותך לבצע זאת בקלות על-ידי לחיצה על Configure בתפריט היישום ולאחר מכן בחר באפשרויות ->site @ import options . לחץ על הלשונית site configuration ולבחור את WPN לאורך הרשימה בצד שמאל ברשת פוקר.

188

נא וודא שהאופציה לקבל ידיים מהאתר תוך כדי משחק נבחרה,. לאחר מכן, לחץ על זיהוי אוטומטי כדי להתאים את התיקיה של ספריות ההיסטוריה ידיים של הפוקר נאטס.
אם 'זיהוי אוטומטי' אינו מוסיף את ספריית ההיסטוריה של היד באופן אוטומטי, באפשרותך להוסיף אותה ידנית על ידי לחיצה על הוספה וגלישה לתיקיה המתאימה. ניתן לראות היכן היסטוריות יד של רשת פוקר מנצחת נשמרות על ידי בדיקת התצורה בתוכנת הלקוח, כפי שמתואר בסעיף הגדרת הזכייה ברשת פוקר לעיל.
אם אתה זקוק לעזרה נוספת, עיין במדריך הייבוא של היסטורית יד לקבלת מידע נוסף.

Timex
24-09-17, 19:24
תודה רבה !!!